Lotta utan att publicera

En länge efterfrågad feature har varit att kunna lotta utan att publicera. Nu finns den!

Gör som vanligt när du lottar, men istället för att välja “Lotta nästa rond”, välj “Lotta nästa rond utan publicering”. Du får du upp lottningen för nästa rond i editeringsläge. Inget är då publicerat.

Går du vidare utan att spara händer inget. Antingen så ändrar du något i lottningen och väljer spara, eller så sparar du direkt. Då publiceras lottningen.