Statistik

Du kan få ut väldigt mycket olika typ av statistik.


  • Tabell alla medlemmar genererar statistik över antal medlemmar i 0-5, 6-25 och 25+ år per klubb, distrikt och totalt. Den ger en överblick över medlemmarna i förbundet över de tre senaste verksamhetsåren.
  • Alla medlemmar till Excel genererar motsvarande statistik till excel.
  • Tabell skolschackklubbar genererar motsvarande statistik endast för skolschackklubbar.
  • Medlemmar föregående verksamhetsår på karta visar medlemmar på karta. Nogranheten är postnummerområde.
  • Medlemmar nuvarande verksamhetsår på karta visar medlemmar på karta. Nogranheten är postnummerområde.
  • Klubbar på karta ritar ut alla klubbar på karta givet deras klubblokalsadress.
  • Visa ålder/kön visar statistik i pie-diagram över de tre senaste verksamhetsåren.