Spelarregistrering och ranking

Ranking

Vad behövs för att kunna rankingföra en spelare?
Numera hanteras ranking av det internationella schackförbundet: FIDE och kallas ELO. Det finns långparti-ELO (oftast bara kallad ELO), snabbschack-ELO och blixt-ELO. Dessa importerar automatiskt från FIDE varje natt till systemet givet att medlemmen har ett FIDE-id sparat. Sveriges Schackförbunds rankingansvarige lägger in FIDE-id för nya spelare.

För att kunna börja spela turneringar i medlemssystemet eller i en utländsk turnering måste spelaren tävlingsregistreras. För det krävs att medlemmen är aktiv medlem och att en klubbadministratör går till medlemmen i medlemssystemet och klickar på knappen tävlings- och rankingregistrera:

Klubbar kan, om man vill föra den gamla LASK-rankingen. Den kommer bara att kunna användas internt i klubben:

Vyn se rankinglista

Exempelbild:Överst visas knappen visa rankinglista och till höger för vilken rankingperiod som rankinglista ska visas. För att byta rankingperiod, välj ett annat datum och klicka på Visa Rankinglista. I listan visas vilket ordningsnummer en spelare är rankad som, FIDE-titel, förnamn efternamn, lask och elo-tal. LASK är för den som inte känner till det namnet på det svenska rankingtalet.
FIDE-titel och elo-tal hämtas automatiskt av systemet ifrån FIDE givet att medlemmen har ett korrekt FIDE-id inlagt bland sina medlemsuppgifter. Systemet försöker automatiskt lägga in FIDE-id för spelare, men ibland kan det missas. ELO-talet som står är det av FIDE senast publicerade talet inom rankingperioden.  Denna lista finns även publicerad på Sveriges Schackförbunds hemsida samt att en lista finns för alla förbundets spelare sorterad på LASK.
Längst ner finns en knapp ändra ranking. Trycker man på denna knapp ges man möjlighet att ändra ranking för den rankingperiod man har valt. Observera att LASK bara kan ändras för 1 januari, 1 maj och 1 september.

Vyn  Ändra rankinglista
Exempelbild:Här kommer listan med spelare som är medlemmar det akutella rankingdatumet och som är inlagda att rankingföras i systemet.
Listorna kan sortas om genom att klicka på rubrikerna. För att ändra rankingtal, fyll i nytt ranknigtal och klicka till sist på spara.

Om allt sparats kommer följande meddelande upp:
52 medlemmars ranking uppdaterad i klubben: Linköpings ASS för datumet: 2009-05-01. Klicka här för att gå vidare.


Spelarregistrering

Vad behövs för att kunna spelarregistrera en spelare?

Spelarregistrering är en term för att beskriva att en spelare är anmäld att representera en klubb i en lagturnering. En spelare kan bara representera en klubb i en lagturnering. Det är typiskt den huvudklubb som spelaren nu spelar för. Spelarregistreringar gäller alltså per turnering, så även lagledare.

Medlemssystemet gör automatiskt en spelarregistrering för huvudklubben när:

  • Det finns ett medlemskap för en tävlingsregistrerad spelare, i en klubb vars verksamhetsår omfattar en turnering där klubben är deltagare.

Detta oavsett om medlemskapet eller turneringen skapas först. För att ta bort en spelarregistrering i huvudklubb, kontakta kansliet. Om en klubb inte är med i en turnering kan en spelare representera en annan klubb.

För att en annan klubb ska kunna spelarregistrera en spelare i en turnering måste följande vara uppfyllt:

  • Spelaren måste vara medlem i klubben.
  • Spelaren måste tävlingsregistrerad.

En spelare blir tillgänglig för spel en vecka efter att registreringen gjorts.

Vyn  Se spelarregistrering
Exempelbild:Här visas vilka spelare som är spelarregistrerade hittils för klubben och i vilken turnering. Här Östgötaserien 2018/19.

Vyn  Ändra spelarregistrering
Exempelbild:


Vill man ändra spelareregistreringen trycker man på ändra spelareregistrering. Då listas först alla huvudmedlemmar och sedan de sekundära.
Här kan klubbadministratörer lägga till spelarregistreringar för sina sekundära spelare. Skulle något vara fel med spelarregistreringarna, kontakta kansliet som i denna vy kan ändra både huvud- och sekundärrregistreringar.

Spelaren blir tillgänglig för spel en vecka efter registreringen är gjord.