Organisation

Vyn Se Riksförbund
Exempelbild:Beskrivning:

Överst står namnet på det aktuella riksförbundet, än så länge finns bara ett riksförbund, nämligen Sveriges Schackförbund. Sedan kommer strukturraden som indikerar att du nu är vid Sveriges Schackförbund. Klickar du på denna länk kommer du tillbaka till samma sida.
Därefter kommer en tabell med Sveriges Schackförbunds uppgifter såsom adress, telefonnummer, epostadress och verksamhetsår. Riksadministratören kan även lägga till distrikt till riksförbundet här. Det finns även exportfunktion för att exportera förbundets alla medlemmar till Excel.
För att hantera adresslistor som är sorterade för PostNord gällande TfS finns Hantera TfS-knappen. Även hanteringen för medlemsregistrering finns som en funktion samt en funktion för att slå ihop dubblettmedlemmar av en och samma person till ett och samma medlems-id.

Visa medlemsdistrikt visar de distrikt som bildar Sveriges Schackförbund. Visa centralstyrelse visar de aktuella centralstyrelsemedlemmarna. Visa rankinglista visar rankinglistor för alla förbundets medlemmar. Dessa finns även publicerade publikt  så man inte behöver logga in i medlemssystemet. Se Sveriges Schackförbunds hemsida för länkar.

Vyn Ändra Riksförbund
Exempelbild:Beskrivning:

Överst står namnet på det aktuella riksförbundet, än så länge finns bara ett riksförbund, nämligen Sveriges Schackförbund. Sedan kommer strukturraden som indikerar att du nu är vid Sveriges Schackförbund. Klickar du på denna länk kommer du tillbaka till samma sida.
Därefter kommer en tabell med Sveriges Schackförbunds uppgifter där du kan ändra uppgifterna. Observera att postnummer fältet endast får innehålla siffror och att alla datum ska skrivas på formen ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2009-01-01.
Ett verksamhetsår ska börja ett datum ena året och sluta ett år framåt i tiden, ex. 2009-01-01 – 2009-12-31 eller vid brutet verksamhetsår ex: 2008-08-01 – 2009-07-30. När du är klar med ändringarna, klicka på spara.

Får du nu varningsfönster med exempelvis texten: “Verksamhetsår startdatum måste sättas och innehålla ett datum på formatet: ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2008-01-01” så har du matat in datum på fel form. Ingen information har skickats till medlemsregistret utan du måste korrigera dina uppgifter och klicka på spara igen.

Om allt går väl bör du få upp följande:


Förbundet Sveriges schackförbund uppdaterad. Klicka här för att gå vidare.  


När du klickat på “här” kommer du tillbaka till vyn Se riksförbund.


Vyn Lägg till distrikt

Beskrivning:

Överst framgår att du nu ska lägga till ett distrikt. Sedan kommer strukturraden som indikerar att du nu är vid aktuellt distrikt under Sveriges Schackförbund. Klickar du på denna någon av länkarna kommer till vyn se uppgifter om Förbund eller distrikt.
Därefter kommer en tabell med det nya distriktets uppgifter där du kan ändra uppgifterna. Observera att postnummer fältet endast får innehålla siffror och att alla datum ska skrivas på formen ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2009-01-01.
Ett verksamhetsår ska börja ett datum ena året och sluta ett år framåt i tiden, ex. 2009-01-01 – 2009-12-31 eller vid brutet verksamhetsår ex: 2008-08-01 – 2009-07-30. När du är klar med ändringarna, klicka på spara.

Får du nu varningsfönster med exempelvis texten: “Verksamhetsår startdatum måste sättas och innehålla ett datum på formatet: ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2008-01-01” så har du matat in datum på fel form. Ingen information har skickats till medlemsregistret utan du måste korrigera dina uppgifter och klicka på spara igen.

Om allt går väl bör du få upp följande:


Distrikt Nya Distriktet skapat. Klicka här för att gå vidare.


När du klickat på “här” kommer du till till vyn Se distrikt med det nya distriktet som du skapat vald.


Vyn Se distrikt
Exempelbild:

Beskrivning:

Överst står namnet på det aktuella distriktet. Sedan kommer strukturraden som indikerar att du nu är vid ditt distrikt under Sveriges Schackförbund. Klickar du på någon av länkarna kommer du till respektive se vy.
Därefter kommer en tabell med distriktets uppgifter såsom adress, telefonnummer, epostadress och verksamhetsår. Om man har rättigheter så kan man ändra dessa uppgifter, det är dock endast distrikts och riksadministratörer som kan göra detta. Administratören kan även lägga till klubbar till distriktet här. Dessa två val finns (om man har rättigheterna till det) som val under distriktets namn i toppmenyn.
Under denna tabell finns en en lista över de klubbar som finns i distriktet. Man kan även se de aktuella förtroendevalda i distriktet samt rankinglistor för distriktet (kommer)Klickar man på någon av länkarna så visas respektive lista.
Man kan även se information om de bidrag som distriktet fått från Sveriges Schackförbund bakåt i tiden.


Vyn Lägg till klubb
Exempelbild:


Beskrivning:

Överst framgår att du nu ska lägga till en klubb och till vilket distrikt den klubben kommer att tillhör. Sedan kommer strukturraden som indikerar att du nu är vid aktuellt distrikt under Sveriges Schackförbund. Klickar du på denna någon av länkarna kommer till vyn se uppgifter om Förbund eller distrikt.
Därefter kommer en tabell med den nya klubbens uppgifter där du kan ändra uppgifterna. Observera att postnummer fältet endast får innehålla siffror och att alla datum ska skrivas på formen ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2009-01-01. Uppgifterna som fylls i här används i många sammanhang. Bland annat för att ge nya schackspelare möjlighet att hitta sin närmaste klubb och hur de ska ta kontakt med den. Om klubben saknar klubblokal, lämna de uppgifterna tomma och utnämn en person som “kontaktperson” till klubben genom att gå in på den medlem som ska agera kontaktperson och klicka på roller och lägga till kontaktperson till klubben.

Ett verksamhetsår ska börja ett datum ena året och sluta ett år framåt i tiden, ex. 2009-01-01 – 2009-12-31 eller vid brutet verksamhetsår ex: 2008-08-01 – 2009-07-30.
Aktiv, mottagit klasslista, specialtyp och skapa mha och klubbtyp är endast tillgänglig för riksadminsitratören.

När du är klar med ändringarna, klicka på spara.

Får du nu varningsfönster med exempelvis texten: “Verksamhetsår startdatum måste sättas och innehålla ett datum på formatet: ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2008-01-01” så har du matat in datum på fel form. Ingen information har skickats till medlemsregistret utan du måste korrigera dina uppgifter och klicka på spara igen.

Om allt går väl bör du få upp följande:


Klubb Testklubben skapat. Klicka här för att gå vidare.


När du klickat på “här” kommer du till till vyn Se klubb med den nya klubben som du skapat vald.


Vyn Se klubb
Exempelbild:Beskrivning:

Överst står namnet på den aktuella klubben. Sedan kommer strukturraden som indikerar att du nu är vid Sveriges Schackförbund och sedan det aktuella distriktet och sen klubben. Klickar du på denna någon av länkarna kommer till vyn se uppgifter om Förbund, distrikt eller klubb.
Därefter kommer en tabell med klubbens uppgifter såsom adress till klubblokalen, telefonnummer, epostadress och verksamhetsår. Om man har rättigheter så kan man ändra dessa uppgifter, det är dock endast klubb/distrikts och riksadministratörer som kan göra detta.

Administratörer kan även lägga till nya medlemmar till klubben här. Dessa val finns om man har rättigheterna till det som menyalternativ högst upp.
Under denna tabell finns knappar för att välja vilken typ av listning av medlemmar man vill se.
Först en knapp för att lista de medlemmar som finns registrerade för aktuellt verksamhetsår, alltså det verksamhetsår som dags datum ingår i. Sedan en knapp för föregående verksamhetsår. Sedan en knapp för att se den rankinglistor och en för att spelarregisteringslistor för spel i allsvenskan. Det finns även en knapp för att visa vilka bidrag klubben fått från Sveriges Schackförbund bakåt i tiden.
Sedan kommer en knapp som visar de medlemmar som varit medlemmar som tidigare varit medlemmar i klubben samt en lista med nuvarande förtroendevalda. Klickar man på någon av knapparna så visas respektive lista.
Klickar man sedan på en medlem i någon av dessa listor kommer man till vyn Se medlem.

För listan över medlemmar kan man notera att om en medlem är huvudmedlem i en annan klubb så är det en asterisk (*) framför medlemmens namn. Det betyder att en annan klubb hanterar medlemmens kontaktuppgifter och ranking. Det är även denna klubb som kan spelarregistrera medlemmen för spel i turneringar Vill man förändra detta ska man genomföra ett huvudklubbsbyte, vilket innebär att man fyller i en blankett och skickar in till Sveriges Schackförbund för godkännande. För mer detaljer kring medlemshantering, gå till hjälpen för denna.

Riksadministratörer kan även importera medlemslistor från Excel till klubben. För att få hjälp med det, kontakta kansliet@schack.se


Vyn Ändra klubb
Exempelbild:


Beskrivning:

Överst framgår att du nu ändrar en klubb . Sedan kommer strukturraden som indikerar att du nu är vid aktuellt distrikt under Sveriges Schackförbund. Klickar du på denna någon av länkarna kommer till vyn se uppgifter om Förbund eller distrikt.
Därefter kommer en tabell med den klubbens uppgifter där du kan ändra uppgifterna. Observera att postnummer fältet endast får innehålla siffror och att alla datum ska skrivas på formen ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2009-01-01.  Uppgifterna som fylls i här används i många sammanhang. Bland annat för att ge nya schackspelare möjlighet att hitta sin närmaste klubb och hur de ska ta kontakt med den. Om klubben saknar klubblokal, lämna de uppgifterna tomma och utnämn en person som “kontaktperson” till klubben genom att gå in på den medlem som ska agera kontaktperson och klicka på roller och lägga till kontaktperson till klubben.

Ett verksamhetsår ska börja ett datum ena året och sluta ett år framåt i tiden, ex. 2009-01-01 – 2009-12-31 eller vid brutet verksamhetsår ex: 2008-08-01 – 2009-07-30.
Verksamhetsbeskrivningen är en uppgift som behövs för bidragsansökningar av Sveriges Schackförbund. En kort beskrivning av vad verksamheten omfattar.

Aktiv, mottagit klasslista, specialtyp och skapa mha och klubbtyp är endast tillgänglig för riksadminsitratören.

Aktiv/Inaktiv styr om klubben ska ses som aktiv. Dvs om den är med i olika listningar, kandidat för att få bidrag, med i epostutskick, visas på publika sidor etc.
Mottagit klasslista är en kansliintern funktion för att dels administera om man fått klasslistor för skolschackklubbar, men det påverkar även utskicket för epostlistorna per distrikt “för medlemslappsutskick”.
Specialtyp anger att klubben är av en specialtyp som inte ska hanteras som en normal klubb i många sammanhang. Exempel är temporär klubb, land etc.
Klubbtyp anger om det är en normal klubb eller en ekonomilös klubb. För mer information kontakta kansliet@schack.se

När du är klar med ändringarna, klicka på spara.
Får du nu varningsfönster med exempelvis texten: “Verksamhetsår startdatum måste sättas och innehålla ett datum på formatet: ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2008-01-01” så har du matat in datum på fel form. Ingen information har skickats till medlemsregistret utan du måste korrigera dina uppgifter och klicka på spara igen.

Om allt går väl bör du få upp följande:


Klubb Testklubben uppdaterad. Klicka här för att gå vidare.


När du klickat på “här” kommer du till till vyn Se klubb med den klubben som du uppdaterat vald.