Ungdomsledare

För varje klubb finns möjligheten att föra närvarokort per termin i medlemssystemet.

Gå till din klubb och välj Ungdomsledare i dropdownmenyn högst upp till vänster.

Då kommer du till sidan för att hantera närvaro och närvarokort.

Du kan välja år, termin och ett specifikt närvarokort.

Du kan även skapa ett nytt eller välja att exportera statistik för alla närvarokort för valt år och termin till excel genom att klicka på excel-symbolen.

Väljer du att skapa ett nytt närvarokort får du sätta ett namn på det.

Sen får du välja period som närvarokortet gäller med start och slutdatum för den valda terminen. Sen kan du välja vilka dagar som ni har aktivteter på detta närvarokort. Ni kanske har träning varje tisdag, välj då tisdag.

Klicka sedan på Skapa sammankomster när du är klar.

Då kommer du till ditt skapade närvarokort:

Det ser ut som ett klassiskt närvarokort.

Nästa steg är att lägga till deltagare och ledare.

Du kan välja mellan alla aktuella medlemmar i klubben i första drop-down menyn och klicka på Lägg till ungdom.

Ovan har jag lagt till Fredrik Adolfsson och han ramlar in i närvarokortet.

I dropdownen för ledare så kan man välja bland de i klubben som har rollen Ungdomsledare. För att lägga till fler, gå till medlemmen och hantera dess roller.

Under/efter första närvaro-tillfället så kan man klicka i vilka som var där genom att klicka i checkboxarna för 25 oktober kolumnen.

Man kan även välja ett tillfälle (tex 25 oktober) uppe till höger i drop-down menyn Tillfälle.

Då får man upp checkboxar för bara det tillfället, vilket kan vara lättare att hantera, speciellt om man har en mobil.

Det finns även en excelknapp, det exporterar detta närvarokortet till excel, samt en mail-knapp som skapar ett mail till alla deltagare på närvarokortet om du vill kontakta dom.